به ترتیب شماره ی دانشجویی :

1)      جواد فتاحی زاده

2)      مریم علی اصغری

3)      محمد علایی

4)      سید حامد حسین ناصری

5)      فاطمه زهرا اربابی

6)      مهری ضیایی بیدسکان

7)      زهرا طالبی

8)      سجاد شاهبازی

9)      مجید غلامی

10)   علی فیض الله

11)   وحید خوشدل

12)   پوریا اعتضادی فر

13)   حامد ملک نژاد یزدی

14)   داود هامون پیما

15)   امیر پارسا

16)   یحیی طهانی

17)   حسن نجف زاده

18)   الهام قدمیاری

19)   کاظم فتحی

20)   علی آتش افزون

21)   اسما کسرایی

22)   امین حیدری قرائی

23)   مهدی حاجیان اسرمی

24)   میثم حسنعلی زاده کلاگری

25)   ابوالحسن احمدی حاجی

26)   فهیمه رحیمی

27)   زهرا حسنی

28)   امین تیمور پور

29)   محسن گلکاری فرد

30)   سهیلا رادبوی

31)   مریم امیاری فورگ

32)   محمد شاهرانده

33)   بهاره قریانی

34)   هادی صباغی کندری

35)   ریحانه رضا زاده

36)   احمد ساغریچی

37)   سید سعید موسوی

38)   یاسر بهدانی

39)   سید سعید فضائلی حسینی نژاد

40)   ابوالفضل حاجی پور نوقی زاده

41)   علی احمدی

42)   عابد قویدل

43)   امین شعبانی مرغزار

44)   مهرناز برادران بزاز

45)   سارا حافظ نیا

46)   سید حسین خراشادیزاده

47)   محمد علیان

و دوستانی که بودند و رفتند :

آسیه لطفیان، نسرین گلستانی ، سعید سقلاطون ، ملیحه سلیمانی ، مرتضی جعفری و مهدی طلاییتاريخ : سه شنبه ۱۲ مهر۱۳۹۰ | 0:10 | نویسنده : Em.Ei.Key |
  • آق قلا
  • عجله